Avís Legal

Les presents Condicions Generals d’Ús i Contractació (d’ara endavant “les Condicions Generals” o “Condicions d’Ús”) regulen, juntament amb la Política de Privacitat, l’accés i ús del Lloc Web que és consultat per l’Usuari, així com la contractació de serveis. i la compra de productes a través d’ella. Mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

  1. Que heu llegit i entès el que aquí s’indica.
  2. Que la persona tingui capacitat suficient per contractar.
  3. Que en el cas d’actuar en nom d’una persona jurídica, disposa de facultats suficients i efectives per fer-ho.
  4. Assumir aquí totes les obligacions.

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web (d’ara endavant, l'”Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L’Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que l’Usuari accedeixi al Lloc Web, ja que el Lloc Web i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions.

El titular del Lloc Web es reserva el dret d’efectuar modificacions o actualitzar els seus continguts, programari i serveis, en qualsevol moment i sense previ avís; així com per actualitzar aquestes Condicions d’ús i, en general, el nombre d’elements integrats en el disseny i configuració del Lloc Web.

La modificació d’aquestes Condicions d’Ús no afectarà els béns o promocions que s’haguessin adquirit abans d’aquesta modificació.

Informació general sobre la web

En compliment del que disposa la Llei espanyola, es facilita la següent informació general sobre el Lloc Web:

Nom: CANAL IP NETWORK, SL titular de la marca Albert Mora™ (d’ara endavant, “CANAL IP”).

Adreça: Portal de Valldeix 23, 08301 Mataró (Barcelona), Catalunya, Espanya

NIF: B60678760

Número d’IVA de:
Itàlia: IT00216809996
Alemanya: DE320115644
França: FR09841785884
Regne Unit: GB304123363
Polònia: PL5263236234
República Txeca: CZ684635032

Correu electrònic: info[@]canalip.com

Telèfon: (34) 93 303 68 70

Dades d’inscripció: Registre Mercantil de Barcelona; Volum 27697; pàgina 83; Full B-120931; Inscripció 3ª; Data 28 d’octubre de 1994.

Condicions d’ús

2.1. Accés a la Web

L’accés al Lloc Web és gratuït excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions facilitada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2.2. La necessitat de registrar-se

Amb caràcter general, per accedir als serveis i continguts del Lloc Web no és necessari el registre d’Usuari. No obstant això, l’ús de determinats serveis i continguts pot requerir el registre previ d’Usuari.

Les dades introduïdes per l’Usuari han de ser exactes, actuals i veraces. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència els danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu mal ús, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la contrasenya. A aquests efectes, l’accés a les àrees restringides i/o l’ús de serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d’un Usuari registrat s’entendrà realitzat per aquest Usuari Registrat, qui serà el responsable de tot aquest accés i ús.

2.3. Normes d’ús del lloc web

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions d’Ús. Així mateix, l’Usuari està obligat a fer un ús adequat dels continguts del Lloc Web i a no utilitzar-los per a la realització d’activitats il·lícites o constitutives de delictes, que vulnerin drets de tercers i/o que vulnerin la normativa de propietat intel·lectual i industrial. , o qualsevol altra norma de les normes legals aplicables.

L’Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol material i informació (dades, contrasenyes, continguts, missatges, dibuixos, fitxers de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, a la moral. , ordre públic i aquestes Condicions Generals. Això inclou, però en cap cas limita o exclou, que l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir, compartir o promocionar continguts racistes, xenòfobs, pornogràfics, que justifiquen el terrorisme o vulnerin els drets humans.

II.- No introduir ni compartir programes (virus i programari nociu) que puguin causar danys als sistemes d’informació del prestador del servei, dels seus proveïdors o de tercers Usuaris d’internet.

III.- No compartir, transmetre o posar a disposició de tercers cap informació, elements o continguts que atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, reconeguts per la Constitució i els tractats internacionals.

IV.- No compartir, transmetre o posar a disposició de tercers cap informació, elements o continguts que constitueixin publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre cap publicitat no sol·licitada o no autoritzada, materials promocionals, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “esquemes piramidals” o qualsevol altra forma de sol·licitud, excepte en aquelles àrees (com les àrees comercials) que hagin estat exclusivament dissenyat per a això.

VI.- No presentar ni compartir cap informació falsa, ambigua o inexacta amb la finalitat d’enganyar els destinataris de la informació.

VII.- No facilitar les seves dades d’accés als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web als altres Usuaris.

VIII.- No compartir, transmetre o posar a disposició cap informació, element o contingut per part de tercers, que suposi una vulneració dels drets de propietat intel·lectual, patent, marca o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o de tercers.

IX.- No compartir, transmetre o posar a disposició de tercers cap informació, elements o continguts que suposin una vulneració del secret de la comunicació i de la llei de dades de caràcter personal.

X.- No utilitzar cap servei en relació a:

  1. Productes alcohòlics, tabac o armes.
  2. Contingut que infringeixi els drets de qualsevol tercer.
  3. Jocs d’atzar, casinos i similars.
  4. Activitats il·legals, esquemes piramidals, continguts fraudulents o activitats que puguin induir a error a l’Usuari.
  5. Contingut que fomenta l’odi o la violència, és amenaçador, difamatori o pornogràfic.
  6. Promocions dirigides a qualsevol país o regió on hi hagi limitacions legals.

L’Usuari es compromet a indemnitzar CANAL IP davant qualsevol possible reclamació, multa, sanció o càstig que es vegi obligat a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’ús esmentades anteriorment, reservant-se, a més, CANAL IP. el dret a sol·licitar una indemnització per danys i pèrdues, segons correspongui.

2.4. Exclusió de responsabilitat

CANAL IP no assumeix cap responsabilitat per l’actualització d’aquest lloc web i programari per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui exacta o completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada és exacta i completa abans de prendre qualsevol decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

L’accés de l’usuari al lloc web no implica l’obligació de CANAL IP de vigilar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre programa informàtic nociu. L’Usuari, en tot cas, és responsable de la detecció i desinfecció dels programes informàtics nocius.

CANAL IP no es fa responsable dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web.

CANAL IP no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats a l’Usuari com a conseqüència d’una fallada o desconnexió de les xarxes de telecomunicacions que comporti la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web mentre es presta el mateix o amb anterioritat.

El vostre ús d’aquest lloc web és sota el vostre propi risc. El lloc web i el programari es proporcionen “tal com estan”, sense cap garantia de cap tipus, ni explícita ni implícita. Ni Canal IP ni cap persona associada a l’empresa ofereix cap garantia o representació respecte a la integritat, seguretat, fiabilitat, qualitat, exactitud o disponibilitat del lloc web i del programari. Sense limitar l’anterior, ni canal ip ni ningú associat a l’empresa declara ni garanteix que el lloc web i el programari seran exactes, fiables, lliures d’errors o ininterromputs, que es corregiran els defectes, que el servidor que el posa a disposició sigui lliure. de virus o altres components nocius, o que els serveis satisferan les vostres necessitats o expectatives.

Canal IP renuncia a totes les garanties de qualsevol tipus, ja siguin explícites o implícites, estatutàries o d’un altre tipus, incloses, entre d’altres, les garanties de comerciabilitat, no infracció i idoneïtat per a un propòsit particular.

L’anterior no afecta cap garantia que no es pugui excloure o limitar per la legislació aplicable.

En cap cas, la nostra empresa o els nostres directors, empleats o agents associats serem responsables davant vostè o cap tercer dels danys directes o indirectes; inclòs la pèrdua de guanys, la pèrdua d’ingressos, la pèrdua de dades o altres danys derivats de l’ús del lloc i del programari, fins i tot si se’ns ha informat de la possibilitat d’aquests danys.

2.5. Continguts i serveis vinculats al Lloc Web

L’accés al servei al Lloc Web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot eines de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). L’accés al servei al Lloc Web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris, i fins i tot eines de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, CANAL IP només pot ser responsable dels continguts i serveis prestats als Llocs Enllaçats en la mesura que hagi tingut coneixement de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, l’Usuari haurà de comunicar-ho per escrit i amb avís de recepció a CANAL IP, però en cap cas això comporta l’obligació de retirar l’enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats s’ha de percebre com un acord formal entre els representants o els titulars, ni com una mena de recomanació, promoció o identificació de CANAL IP amb declaracions, continguts o serveis prestats.

CANAL IP no disposa d’informació sobre els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats, per la qual cosa no es fa responsable dels danys i perjudicis causats per la il·licitud, qualitat, antiguitat, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats o per qualsevol altre dany que no sigui directament atribuïble a CANAL IP.

2.6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, això inclou, entre d’altres, textos, fotografies, vídeos, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i els codis font són propietat intel·lectual de CANAL IP, Albert Mora™ o tercers, sense que cap dels drets siguin cedits a l’Usuari en virtut dels drets d’explotació reconeguts per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual dels mateixos.

Les marques comercials, continguts, noms comercials o logotips són propietat de CANAL IP o de tercers i no es pot interpretar que l’accés al lloc web proporcioni cap dret sobre ells.

Política de devolució i devolució

3.1 Devolucions

Teniu 14 dies per retornar un article a partir de la data en què el vau rebre. Sense preguntes. Per ser elegible per a una devolució, el vostre article ha d’estar en les mateixes condicions en què el vau rebre. El vostre article ha d’estar en l’embalatge original. Tots els càrrecs de devolució són responsabilitat del client. Els productes personalitzats o fets a mida no es poden retornar.

Un cop rebem el vostre article al nostre magatzem, l’inspeccionarem i us notificarem que hem rebut el vostre article retornat. Si s’aprova la vostra devolució, iniciarem un reemborsament a la vostra targeta de crèdit. Rebràs el crèdit en uns dies determinats, depenent de les polítiques de l’emissor de la teva targeta.

Adreça de devolució:
Portal de Valldeix 23, 08301 Mataró (Barcelona)- Catalunya- Espanya

Política d’enviament

4.1 Temps de processament de l’enviament

Totes les comandes es processen en un termini de 14 dies laborables

4.2 Tarifes d’enviament i estimacions de lliurament

Enviament gratuït en totes les comandes
El termini de lliurament estimat dels productes és d’entre 5 i 7 dies laborables
Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres amb antelació, si necessiteu un enviament més urgent

4.3 Destinacions d’enviament

Actualment només enviem a les següents destinacions:
Àustria, Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Dinamarca, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Canadà, Xipre, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Japó, Luxemburg, Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya (excepte Illes Canàries), Suècia, Regne Unit i EUA

Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres amb antelació, si necessiteu enviaments a altres països

Tingueu en compte que no podem lliurar a un número de apartat de correus.

4.4 Preus

Tot i que intentem assegurar-nos que tots els detalls, descripcions i preus que apareixen en aquest lloc web són exactes, es poden produir errors. Si descobrim un error en el preu dels béns o serveis que ha demanat, l’informarem i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o cancel·lar-la.

Els preus dels productes que es mostren al lloc inclouen els costos de l’embalatge estàndard, l’IVA (si escau) i els drets indirectes (si escau).

Procediment de compra

Seleccioneu les impressions que voleu comprar i afegiu-les a la cistella de la compra.

El carretó de la compra conté les referències dels articles seleccionats, el seu nom i preu (inclòs IVA i enviament).

Per procedir a la compra, seran necessàries les dades personals de l’usuari que s’incorporaran a la nostra base de dades per tal de tramitar la comanda i simplificar futures compres a través del Lloc Web. Les dades personals facilitades pels usuaris seran tractades d’acord amb la nostra Política de Privacitat.

Per tramitar els pagaments en línia la nostra botiga utilitza la plataforma de pagament en línia Stripe, consulta aquest enllaç per a més informació https://stripe.com/en-es/privacy

Durada. Canvis i modificacions

Canal IP es reserva el dret de modificar o interrompre, en qualsevol moment, qualsevol o totes les parts del lloc web, els productes i el programari sense previ avís.

Canal IP es reserva el dret, a la seva exclusiva discreció, de modificar aquestes Condicions d’ús en qualsevol moment. Vostè és responsable de llegir i entendre els termes d’aquest acord abans de registrar o utilitzar el programari.

Canal IP pot cancel·lar l’accés de qualsevol Usuari a tot o part del lloc web i del programari; sense avís previ, i en qualsevol moment.

Clàusules nul·les i sense efecte

En cas que qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Generals fos declarada nul·la total o parcialment, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà únicament aquella disposició o la seva part que resulti nul·la o ineficaç, subsistents aquestes Condicions Generals en tota la resta, considerant que tal disposició no s’inclou totalment o parcialment. .

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. CANAL IP i l’Usuari es comprometen a sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir del lliurament de béns o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Catalunya, Espanya, llevat que la llei estableixi el contrari.